زبان انگلیسی

13  فعل عبارتی با get

افعال عبارتی با get

13  فعل عبارتی با get (و نحوه استفاده از آنها!) : استفاده از فعل عبارتی با get برای بسیاری از زبان آموزانی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، تا حدودی دشوار می باشد. هر یک از افرادی که بومی هستند از این فعل در بخش های متنوع جمله به شکل خاصی استفاده می کنند. شما در آموزش آنلاین زبان انگلیسی باید به خوبی بدانید که این فعل چه مفهومی دارد و در چه موقعیت هایی به کار گرفته می شود. در آموزش آنلاین زبان آلمانی، آموزش آنلاین زبان ایتالیایی، آموزش آنلاین زبان هلندی، آموزش آنلاین زبان سوئدی، آموزش آنلاین زبان فرانسه، آموزش آنلاین زبان اسپانیایی و …. افعال زیادی وجود دارد. باید به خوبی این افعال را بشناسید و جایگاه مناسب آنها را تشخیص دهید.

علت اصلی شناخته شده بودن و همچنین استفاده بیش از اندازه از فعل عبارتی با get باید بدانید که معانی متفاوت آن می باشد. در موقعیت های متنوع می توانید متوجه این مسئله شوید که این فعل دارای چه ویژگی است و کاربرد آن را بهتر بفهمید. اگر شما با خواندن و یا نوشتن بخواهید کاربرد آن را یاد بگیرید، نمی توانید در طول زمان از آن استفاده نمایید. تنها راهی که کمک می کند شما با کاربردهای این فعل آشنایی بیشتری به دست آورید این است که به صورت دائم از آن استفاده نمایید. در ادامه برخی از مهمترین روش های استفاده از این فعل را برایتان توضیح می دهیم.

رایج ترین فعل عبارتی با get در انگلیسی

به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که get معانی متفاوتی دارد. ترکیب فعل عبارتی با get در انگلیسی موجب به وجود آمدن افعال چند عبارتی خواهد شد. به افعالی که چند عبارتی هستند Phrasal verb می گویند. این افعال از ترکیب چند فعل، قید، حرف اضافه و … تشکیل می شوند. شما این افعال را بدون شک در انگلیسی شنیده اید و با آنها آشنا شده اید. برخی از مهمترین فعل های عبارتی با get عبارت است از :

 

بیشتر بخوانید >> حروف اضافه: راهنمای ساده برای نحوه استفاده in-on-at

 

 1. Get on/in

این فعل عبارتی همراه با get به معنی سوار شدن و یا وارد شدن می باشد. برای سوار شدن در وسایل نقلیه ای که بزرگ هستند از فعل get on استفاده می کنند. البته برای سوار شدن به دوچرخه این فعل را استفاده خواهند کرد. فعل get in برای سوار شدن به وسایل نقلیه ای است که کوچک می باشند. برای سوار شدن به وسایل نقلیه مانند تاکسی و ماشین از این فعل استفاده می کنند. البته از این فعل برای وارد شدن به مکان خاص استفاده خواهند کرد. مثال؛ Let’s get on the bus. We want to get in the swimming pool.

 

 1. Get off/out

این فعل عبارتی همراه با get به معنی خارج شدن و پیاده شدن می باشد. فعل get off دقیقا متضاد فعل get on می باشد. برای سوار شدن به وسیله نقلیه از این فعل استفاده می کنند. فعل get out متضاد فعل get in است. از این فعل برای خارج شدن از وسیله نقلیه و یا مکان خاصی استفاده می کنند. مثال؛ I just got out of jail. We got off the plane and went to passport control.

 

مژگان علی محمدی مدرس لینگووی

 1. فعل عبارتی همراه با get؛ get back

فعل عبارتی با get به معنی پس گرفتن و برگشتن می باشد. برای اینکه برگشتن از مکانی را بخواهند در انگلیسی توضیح دهند از این فعل استفاده می کنند. همچنین جهت بیان کردن پس گرفتن چیزی، این جمله به کار گرفته می شود. مثال؛ We should get back to work, hurry. I got my shoes back from Ali yesterday.

 

بیشتر بخوانید >> یادگیری مترادف صفت ها

 1. get over

این فعل عبارتی همراه با get به معنی بهبود پیدا کردن و پشت سر گذاشتن می باشد. برای اینکه در آموزش زبان انگلیسی بیان کنند چیزی را پشت سر گذاشته اند، این فعل را بیان می کنند. همچنین برای گذراندن دوران بهبودی بیماری این فعل کاربرد دارد. مثال؛ I caught cold two days ago but I’ve got over it now. She got over her surgery in no time.

 

 1. Get on/along with فعل عبارتی همراه با get

این فعل عبارتی همراه با get به معنی رابطه خوبی داشتن  و به خوبی کنار آمدن می باشد. در صورتی که در انگلیسی بخواهید بیان کنید یک فرد با چیزی به خوبی کنار می آید باید از این فعل استفاده کنید. مثال؛ Do you get along well with your classmates.

 

 1. get across

این فعل عبارتی با get به معنی انتقال دادن منظور و یا عبور کردن می باشد. عبور کردن از یک مکان خاص در انگلیسی را همراه با این فعل بیان می کنند. برای اینکه در آموزش انگلیسی بخواهند از واژه انتقال دادن منظور استفاده کنند، این فعل باید استفاده شود. مثال؛ I tried to get across my ideas to my boss. It was hard to get across that bridge.

 

 1. get by فعل عبارتی همراه با get

استفاده از این فعل عبارتی در آموزش زبان انگلیسی به معنی دوام آوردن و مدیریت کردن می باشد. جهت بیان کردن جمله ای که نشان دهد فرد توانایی دوام آوردن از نظر مالی را داشته باشد، این فعل عبارتی باید استفاده شود. همچنین برای مدیریت کردن یک مسئله این فعل کاربرد دارد. مثال؛ My English isn’t good but I know enough to get by. she can get by on her bank loan alone.

در کلاس آنلاین زبان انگلیسی لینگووی می‌تونی خودت زمان کلاس‌هات رو از تقویم تدریس آنلاین استاد انتخاب کنی. پیشنهاد می‌کنیم همین الان زمان اولین جلسه آموزش آنلاین زبان انگلیسی خودت رو رزرو کنی.
 1. get through

این نمونه فعل عبارتی همراه با get به معنی موفق شدن و یا تماس گرفتن می باشد. زمان بیان کردن قبول شدن در یک آزمون و برقراری تماس در جمله باید از این فعل استفاده شود. مثال؛ She got through that difficult test very well. The line was engaged so I couldn’t get through to Mr. Adams.

 

 1. get away فعل عبارتی همراه با get

این فعل عبارتی به معنی در رفتن و یا فرار کردن می باشد. برای بیان کردن جمله فرار کردن از چیزی باید از این فعل استفاده شود. مثال؛ They got away from the police.

 

 1. get about

این فعل عبارتی در آموزش زبان انگلیسی به معنی از جایی به جای دیگر رفتن، سر زبان افتادن و از نظر اجتماعی فعال بودن می باشد. مثال های این فعل های عبارتی؛ I don’t really want this rumor to get about. They always get about really well. She gets about with the help of her wheelchair.

 

 1. 11. get at فعل عبارتی همراه با get

این فعل عبارتی همراه با get به معنی غر زدن و یا انتقاد کردن، به معنی منظوری را رساندن و دسترسی پیدا کردن می باشد. مثال های مربوط به هر یک از معانی؛ I hope you didn’t think I was getting at you. I can see what you’re getting at. I’m trying to get at the truth.

بیشتر بخوانید >> تقویت لهجه در زبان انگلیسی

 

 1. get ahead

این فعل در آموزش زبان انگلیسی به معنی موفق شدن و یا پیشرفت کردن می باشد. برای بیان کردن جملاتی که نشان می دهد فرد در یک پروسه ای موفق شده است، از این فعل استفاده می کند. مثال؛ It’s very difficult to get ahead nowadays.

 

 1. get into فعل عبارتی همراه با get

این فعل عبارتی به معنی پذیرفته شده می باشد. زمانی که فرد در یک آزمون و یا امتحان پذیرفته می شود از این فعل در جمله استفاده می کنند. مثال؛ He got into the university he dreamed of.

هر یک از فعل های عبارتی در بخش های مشخص شده ای به کار می روند. بنابراین در دوره های آموزش زبان انگلیسی باید جایگاه و معنی آنها را به خوبی بدانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.